Hoeveel koffie maalt Marc met zijn handbike ?
Naar wedstrijd

Privacy policy

Puro Fairtrade Coffee hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Door deelname aan de wedstrijd bevestigt iedere Deelnemer zijn kennisname van deze garanties en zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Puro Fairtrade Coffee verzamelt en verwerkt persoonsgegevens vanaf het moment van deelname aan de wedstrijd. De verzamelde gegevens betreffen contactgegevens van de Deelnemer en gegevens die de goede technische werking van onze website garanderen waaronder cookies, log-informatie en informatie met betrekking tot de gebruikte hardware, software of netwerk. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van onze wedstrijd en kunnen ook nadien gebruikt worden voor de verspreiding van (niet-)commerciele informatie door Puro Fairtrade Coffee. Uw persoonsgegevens worden uit principe niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Dit laatste behoudens de gevallen waar nodig voor de uitvoering van dit wedstrijdreglement, zoals de beperkte doorgifte noodzakelijk voor de prijsuitdeling bij wedstrijdwinst.

Terug naar home